Välkommen till Nymålen

Naturunderstödd rehabilitering

Djur & natur

Minskar stress och ger dig ökad livskvalité enligt forskningsbaserad behandling

Naturlig återhämtning

Behandling i en naturlig miljö med djur, växter och skog

Lugn & ro

Djur ökar känslan av lugn och välbefinnande som långsiktig lösning

Välkommen till Nymålen

Nymålen drivs av öppenvårdspsykiatrin i Region Kalmar län och Oskarshamns kommun tillsammans med en ideell brukarförening. Vi erbjuder behandling och aktivitet i gårdsmiljö. Verksamheten vänder sig till alla som har någon form av psykisk ohälsa. Vägen till Nymålen går via remiss som skrivs tillsammans med behandlare I öppen eller sluten vården. Man kan

Läs mer om vår verksamhet